X
Menu

Interio's bilder, speil og rammer er valgt ut hos våre kvalitetsleverandører, og vi forsøker alltid å finne noe som "ikke alle andre har".

Bildene er "Art Prints" som leveres med ramme slik som avbildet - om ikke annet er angitt. Rammen er inkludert i prisen.

Alle bilder, speil og rammer har oppgitt mål, og vi har forsøkt så langt det lar seg gjøre å gjengi bildene med korrekte farger. Vær oppmerksom på at mindre fargenyanser også kan forekomme pga innstillinger på den skjermen bildene vises på.